NanoSphere®

Bladen på de flesta växter håller sig alltid rena – smutspar- tiklar fastnar helt enkelt inte, eller sköljs lätt bort, tack vare bladets ytstruktur. Det är något som man tagit fasta på när man utvecklat NanoSphere®. Med hjälp av avancerad nanoteknologi har naturens egna teknologi, nu överförts till textila ytor.
Nanoteknik går ut på att studera och förändra olika ytor på atomär nivå, för att få fram specifika egenskaper och funktioner – en nanometer, nm, är en miljondels millimeter. I det här fallet har textilen ytbehandlats för att efterlikna växternas oregelbundna yta. Resultatet blir att vattendroppar och smutspartiklar som är mycket större i jämförelse med ytans struktur, inte får riktig kontakt med materialet och ”rinner” av. På det viset håller sig kläderna rena och torra i mycket högre utsträckning.

NEU_Nano_Quer_Glatt_rgb_smallnano_quer_09_rgb_small2

Normal yta                                                   NanoSphere yta


Jag förstår

Vi använder Cookies för att din användarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Läs mer