CE-märkning

Det handlar om din säkerhet.
CE-märkningen finns för din skull, för att du ska veta vad du får när du köper olika typer av varor. Att de, rent objektivt, lever upp till en viss fastslagen standard. För motorcykelkläder och annan skyddsutrustning krävs omfattande oberoende tester, av auktoriserade testinstitut, för att kunna stoltsera med en CE-märkning. Vi är stolta över att vara en av få tillverkare som verkligen lever upp till flera av de högt ställda kraven.
Vi var tidigt ute med att erhålla CE-märkning för såväl skinn och textil som skydd. Och har till denna säsong även lyckats få både stövlar och handskar godkända.

Rätt storlek är viktig.
För att klädernas inbyggda skydd ska fungera som det är tänkt och materialens slitstyrka och funktion ska kunna garanteras är det viktigt att kläderna sitter som de är tänkta att sitta. Så prova gärna en extra gång, och tveka inte att fråga butikspersonalen, när du väljer storlek på dina motorcykelkläder.

Ce-märkning i praktiken
Här följer en kort sammanfattning med exempel på vad som krävs för att uppnå CE-märkning, inom de standarder som rör motorcykelåkning. Märkningens och testernas syfte är att motorcykelklä- der och tillbehör, som säljs med avsikt att verka som skydd, verkligen uppfyller vissa förutbestämda krav. Genom avancerade studier av verkliga olyckor, har de områden på kroppen som är mest utsatta identifi erats. Och kroppen har delats in i olika zoner.

EN 1621-1

Skydd mot mekaniska stötar för motorcyklister.
Separata eller kombinerade skydd för axlar, armbågar, höfter och knän – de kroppsdelar som oftast är utsatta. Förutom testkriterierna som beskrivs nedan fi nns det även regler på hur skydden ska vara utformade och hur stor yta de ska täcka.

Testmetod: De olika skydden testas genom att ett städ slås mot vart och ett av dem, nio gånger på olika platser, med en energi motsva- rande 50 J. Av de nio slagen får inte medelvärdet av kraften, som uppmäts på insidan av skyddet, överstiga 35 kN. Och inget enskilt slag får överstiga 50 kN. Varje enskilt skydd måste uppfylla dessa krav för att erhålla en CE-märkning.

EN 1621-2
Ryggskydd för motorcyklister.

Ryggskyddet ska skydda ryggrad och mjukdelar mot stötar och slag. Och testerna är utformade för att efterlikna fall mot gatstenar och andra kanter. För att uppfylla kraven för CE-märkning ställs även höga krav på passform och bekvämlighet samt att tillräckligt stor del av ryggen skyddas. Standarden är uppdelad i två nivåer.

Testmetod: För att testa tåligheten mot stötar, slås ett städ med former som påminner om en gatsten mot minst fem olika platser på skyddet, samt enskilda slag mot upplevda veka punkter på skyddet. För att bli godkänd enligt ”Level 2” (det högre kravet) ska energin från slagen motsvara 50 J. Medelvärdet av kraften från alla slagen, som uppmäts på insidan av skyddet, får inte överstiga 9 kN. Och inget enskilt slag får överstiga 12 kN. För ”Level 1” gäller att medelvärdet av kraften från slagen inte får överstiga 18 kN. Och inget slag får överstiga 24 kN. Våra ryggskydd för vuxna är godkända enligt ”Level 2”.

EN 14021
Skydd mot lösa stenar och liknande vid off-road-körning.

Skydd som är avsedda att skydda föraren mot stenar och andra lösa föremål som kan stänka upp vid exempelvis off-road-körning. Den kroppsdel som är särskilt utsatt och ska skyddas är bröstet, men även skuldror, rygg och överarmar kan ingå i skyddet. Dock måste alla delar på det aktuella skyddet uppfylla kraven för godkännande. För att kunna bli godkänd enligt EN 14021 ställs krav på hur stor del av de olika kroppsdelarna som skyddas. Passformen och hur skyddet spänns fast på kroppen är naturligtvis också viktigt för att inte förarens rörlighet och komfort ska bli nedsatt.

Testmetod: Skyddsplattorna testas genom dropptester på 5 J med ett speciellt utformat städ. Kraften som uppmäts på insidan av skyd- den får inte överstiga 27 kN. Testerna görs på två slumpvis utvalda platser på varje skyddsplatta och repeteras på två separata skydd. Skydden får naturligtvis inte spricka och alla spännband, justerings- band och fasta delar på skyddet ska klara en dragkraft på minst 120 N utan att lossna.

EN 13595-1 till EN 13595-4
Skyddande plagg för yrkesmässig motorcykelåkning – jackor, byxor och helkroppsställ.

Standarden för skyddande plagg är riktad till dem som tillbringar mest tid i trafi ken, yrkesförarna. Men passar naturligtvis alla som vill ha de bästa tänkbara skyddet. Förutom de nötningstester som görs ställs även höga krav på passform och klädernas utformning. En viktig aspekt är att de alltid sitter som de är tänkt, även i en olyckssituation. Standarden är indelad i två nivåer: ”Level 1”, den lite enklare formen som avser plagg som ger ett visst skydd. Samt ”Level 2”, som är den lite tuffare nivån där högre krav på skydd ställs på plaggen.

Testmetod: För att godkännas genomgår plaggen olika tester som bland annat mäter dess nötningstålighet, drag- och slitstyrka samt penetreringsskydd. Nötningstestet går till så att plagget helt enkelt trycks mot en band- slip, och man mäter hur länge materialet står emot. Ett vanligt tyg slits genom på mindre än en halv sekund. För att bli godkänd i ”Level 1” ska zon 1 och 2 (de mest utsatta delarna på kroppen) klara 4 sekun- der. För att bli godkänd i ”Level 2” ska zon 1 och 2 klara 7 sekunder! Vilket ungefär motsvarar den tid man glider vid en omkullkörning i 110 km/h. Penetreringsskyddet mäts genom hur långt en knivspets tränger in i plagget med en bestämd kraft. Drag- och slitstykan mäts genom att materialet samt blixtlås och dess infästning spänns ut tills de brister, och måste då klara ett bestämt tryck.

EN 13634
Skyddande skor för yrkesmässig motorcykelåkning.

För att en sko ska bli godkänd och CE-märkt ställs krav på såväl materialets kvalitet och vridstyvhet som dess motståndskraft mot nötning, penetrering samt riv- och slitskador. Även denna standard är uppdelad i två nivåer.

Testmetod: Nötningsmotståndet är viktigt och testas på samma sätt som för EN 13595-2 genom att tryckas mot en bandslip. För att godkännas i ”Level 1” krävs att skornas ovansida klarar 5 sekunder. För ”Level 2” är det hela 12 sekunder som gäller för att bli godkänd. Dessutom testas motståndskraften mot skärskador. Sulornas mate- rial får heller inte påverkas av kemikalier, olja och bensin. Certifi ering kan ske med eller utan skydd för anklar och skenben. Vi har valt att certifi era våra godkända modeller med dessa skydd. Vilka då är testade för slag och stötar och godkända enligt ”Level 1”.

EN 13594
Skyddande handskar för yrkesmässig motorcykelåkning.

Handskarna ska skydda händer, fi ngrar och handleder från bland an- nat slag och nötning utan att rörligheten i handen och kontrollen över motorcykelns olika reglage påverkas. Stor vikt sätts vid de använda materialens kvalitet och tålighet samt sömmarnas styrka.

Testmetod: Handskarna testas bland annat för att klara slag, slit och nötning. För att kunna godkännas i nötningstestet ska handskarna klara minst 2,5 sekunder på slipbandet, som även används för att testa kläder och skor. Slitstyrkan i handskens skyddslager ska uppgå till minst 40 N. Om handskarna har skydd för knogarna skall dessa slagtestas och klara av att dämpa ett slag på 5 J till en kraft om max 4 kN på insidan av handsken.


Jag förstår

Vi använder Cookies för att din användarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Läs mer