Om Du klickar på någon av länkarna nedanför så ser Du vad lagboken säger om hjälmar vid färd med MC, moped och cykel. Vid färd på MC eller moped måste Du ha en SIS eller E-märkt hjälm såvida Du inte är under 7 år för då räcker det med "lämpligt huvudskydd". Rätta oss gärna om vi har fel. Självklart skall alla ha hjälm, se gärna Trafikutskottets betänkande 1998/99:TU9, sök på ordet skyddshjälm så kommer Du till en förklaring vad som menas med lämpligt huvudskydd för juniorer. Om ingen har hackat ovan sidor så skall texterna stämma, skall Du vara riktigt noggrann så skall Du kolla den tryckta upplagan. Att köra utan hjälm är korkat och Du får betala böter om Du blir haffad av Kling & Klang (Polisen). I trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skyddshjälm så är det krav att hjälmen skall vara SIS (våra gamla svenska normer) eller E-märkt hjälm som godkänts enligt ECE-22 (Economic Community of Europe), den senaste versionen kan Du tanka hem på [ ECE 22 ].
Framför och bakom sidan 60 kan Du läsa om hur ettiketten som skall sitta på hjälmen skall vara utformad.

[ Trafikförordningen SFS 1998:1276 ]

[ SFS 2001:753 Förordning om ändring i trafikförordningen SFS 1998:1276 ]

[ TSVFS 1987:10 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skyddshjälm ]

[ TSF1991:72 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna TSVFS 1987:10 om skyddshjälm ]


Jag förstår

Vi använder Cookies för att din användarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Läs mer