Ett batteri skapar inte energi utan lagrar det. Jämför batteriet till en hink som lagrar på sitt innehåll. Precis som hinken måste batteriet fyllas på för att fylla sitt syfte. Ett batteri som inte laddas regelbundet slutar fungera.

batteri1Batteriet består av celler
Batterikärlet är oftast av plast. Inuti batterikärlet finns det cellpaket som består av positiva och negativa blyplattor. Det finns också galler, seperatorer och förbindningar och batterisyra. Det är reaktionen mellan batterisyran och blyplattorna som gör att det kan uppstå elektricitet.

Spänningen i batteriet
Spänningen i fulladdad cell är 2,12 Volt. Det innebär att ett fulladdat batteri som har sex celler har en sammanlagd spänning på 12,72 Volt. Ett batteri med tre celler har en spänning på 6,36 Volt.

Om ett 12-Voltsbatteri är "halvladdat" har det en laddningsgrad på ungefär 12,4 Volt. Om batteriet har en laddningsgrad på under 12,4 Volt för länge, förstörs det.

Därför är det viktigt med laddning
När batteriet laddas ur övergår blyet och blyoxiden som tidigare fanns på blyplattorna till blysulfat. Blysulfatet bildar också vatten som späder ut svavelsyran. Att det bildas blysulfat är en helt naturlig del av processen i ett batteri. Vid en uppladdning av batteriet återskapas nämligen blysulfatet till bly, blyoxid och svavelsyra.

Om batteriet får stå urladdat under en för lång tid växer kristallerna av blysulfat så mycket att det kan inträffa en sulfatering. Vid en sulfatering förstörs batteriet helt och hållet eftersom det inte går att återskapa så stora kristaller till bly, blyoxid och svavelsyra. Det är vid en sulfatering som batteriet rostar. 

batteri2
Det finns tre olika typer av batterier
Batterierna som finns i vårt sortiment går att dela in i tre övergripande typer. Startbatterier, Traktionära batterier och Stationära batterier.

Dessa har helt olika egenskaper och passar därför för olika ändamål. Startbatterier är vanligast eftersom de sitter i varje bil. Traktionsbatterier och stationära batterier används oftast inte för privat bruk och kallas för industribatterier.  


Jag förstår

Vi använder Cookies för att din användarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Läs mer