Varför håller inte batteriet laddningen?
När ett batteri är urladdat tar det inte emot hög ström lika lätt. Även om det verkar som att batteriet tar emot ström, sker laddningen då bara på ytan av plattorna. Det gör att batteriet inte blir riktigt uppladdat. För att lösa det måste batteriet laddas med låg ström under lång tid, vilket betyder upp till två-tre dygn.

Vad är CCA?
CCA är en förkortning av Cold Cranking Amp = Köldstartsström. CCA finns i olika normer tex EN, DIN, JIS och SAE, beroende på var i världen man befinner sig. Global använder sig av EN som är Europanormen. För att räkna om ett DIN-värde till EN, ska du dela DIN-värdet med 0,6.

Vad är skillnaden på ett öppet respektive slutet batteri?
Ett batteri är antinget öppet eller slutet. Ett öppet batteri känner man igen eftersom det finns korkar på batteriet som går att öppna. Det betyder att batteriet kan behöva reglera sin vätskenivå. Förutom att öppna batterier kan behöva påfyllning av vatten, är det också fritt ventilerade, Det betyder att det finns ventiler där laddningsgasen kan komma ut. Slutna batterier har en speciell rekombinationskonstruktion som gör att alla gaser omvandlas till vatten som gör att både gaser och vätskenivån hålls i schack. Därför säger man att slutna batterier är underhållsfria. AGM-batterier och gelbatterier, ser annorlunda ut, men är alltid ventilreglerade batterier.

Varför är det viktigt att ladda ett batteri?
När batteriet laddas övergår blyet och blyoxiden som tidigare fanns på blyplattorna till blysulfat, Blysulfatet bildar vatten som späder ut svavelsyran. Att det bildas blysulfat är en helt naturlig del av processen i ett batteri. Vid en laddning av batteriet återskapas nämligen blysulfatet till bly, blyoxid och svavelsyra. Om batteriet står urladdat under en lång tid växer kristallerna av blysulfat så mycket att batteriet rostar och inte kan användas mer.

Vad menas med självurladdning?
När ett batteri inte används självurladdas det med ca 0.5-1 % per dag. Det betyder att en viss mängd energi hela tiden pyser ut ifrån batteriet. Ju varmare det är, desto högre självurladdning. För att kompensera förlusten behöver du ladda batteriet. Bäst gör du det genom att ladda regelbundet. 

Vilken laddström skall normalt andvändas på ett batteri?
Alla batterier är olika och därför behöver de olika laddström. Generellt gäller ska ett batteri laddas med 10 % av sin avsedda kapacitet i Ampere. Exempelvis ska ett 60 Ah-batteri laddas med 6 A. Generellt ska ett batteri underhållsladdas med en spänning på 14,2-14,6 Volt.
 

Hur kan jag kontrollera att ett batteri har blivit laddat? 
Du mäter syravikten med en syramätare. Vanliga blysyrabatterier ska ha syravikten 1.28 och spänningen skall vara 12.7 Volt eller högre. I AGM-batterier ska spänningen vara 12.8 eller högre. Spänningen ska mätas 4-12 timmar efter laddning, för att ge ett korrekt resultat. 

Hur maximeras livslängden på ett batteri? 
För startbatterier som används i fordon: * Se alltid till att hålla batteriet rent. * Ladda gärna batteriet 1-2 gånger per år. Extra viktigt vid mycket stadskörning eller vid extra utrustning i fordonet. * Kontrollera elektrolytnivån en gång per år. Förvaring Innan batteriet ställs undan skall det laddas. För att få lägsta möjliga självurladdning av en avställt batteri, ska det förvaras så torrt och svalt som möjligt. Se till att ladda batteriet minst var tredje månad men gärna oftare. Ett MC batteri bör laddas varannan månad. 

Hur mycket spänning har ett fulladdat startbatteri? 
Spänningen i ett fulladdat startbatteri är 12,72 Volt. Calcium-Calcium-batterier eller nyladdade batterier eller batterier med högre syravikt kan ha högre vilospänning. AGM batterier har i regel högre spänning: ca 12,8 Volt. 

Hur fylls syra i YTX-batterier? 
Till alla YTX-batterierna medföljer en mängd syra till. Denna är utmätt för att passa just det batteriet som beställt. Du håller i syran genom att skruva av påfyllningskorket och hälla i syran. Batteriet ska sedan vila. 

Livslängden på MC-batterier 
Ett normalt använt batteri håller i ca 3-5 år under förutsättning att det laddat batteriet ett antal gånger under vintersäsongen. Vi rekomenderar laddning varannan månad. 

Hur mycket Volt finns det i ett urladdat batteri? 
Det längsta spänningen batteriet kan gå ner till 10,5 Volt. 

Hur räknar jag ut spänningen i ett batteri? 
Ta batteriets syravikt och plusa på 0,84. Ex. syravikten är i en cell 1,20 + 0,84 = 2,04 volt. Gångra antalet celler som batteriet har. Ex. 2,04 volt X 6 celler (12volts batteri) = 12,24 volt i villospänning. 

Vad innebär sufatering? 
Det som sker när batteriet rostar, kallas för sulfatering. Ju lägre volt ett batteri har, desto större är risken för sulfatering. Det enda sättet att undvika sulfatering är att ladda batteriet regelbundet. När batteriet är urladdat övergår blyet och blyoxiden, som tidigare fanns på batteriets blyplattor, till blysulfat. Detta blysulfat bildar i sin tur vatten som späder ut batterisyran. Att det bildas blysulfat är en helt naturlig del av processen i ett batteri. Vid en uppladdning av batteriet återskapas sulfatet till bly, blyoxid och svavelsyra. Om batteriet får stå urladdat, växer kristallerna av blysulfat så mycket att de inte går att återskapa vid laddning. Då inträffar en sulfatering. 

Vad är sulfatering? 
Sulfatering är kristallisering av bly sulfat på batteriets plattor eller celler och är en av dom största anledningarna till att batteriet dör. Det här händer på två sätt. 1. När ett batteri tillåts att urladdas under en tid börjarkristaler att växa in till sulfatering. 2. När batteri plattorna exponeras i luft pga. Låg elektrolyt nivå börjar det aktiva blyet oxidera och sulfatera. När plattorna har börjat att sulfatera tappar de en stor del av sin effekt där sulfateringen har uppkommit. 

Varför har jag mer problem under vintern med mitt startbatteri? 
Batteriet är konstruerat för att ge 100% av sin kapacitet vid ca 20 grader. Ju kallare det är, desto mindre kapacitet får man ur batteriet. Samtidigt krävs det mer av batteriet vid kalla temperaturer. 

Varför blir batteriet varmt vid laddning? 
En trolig orsak är att batteriet har stått urladdat och därmed sulfaterat. Ladda batteriet med låg Ampere under lång tid, upp till 2-3 dygn. Fungerar inte detta, är batteriet förbrukat och måste batteriet bytas ut. 

Vad händer om en cell går sönder men övriga fungerar? 
Laddaren/generatorn försöker ladda alla celler när en cell är sönder, är den gemensamma volten i batteriet längre mot var den ska vara. Det gör att de cellerna som är hela, får högre cellspänning än de klarar av och börjar koka. 

Hur räknar jag ut watt och Ah? 
P (Watt)=U (Volt)*I (Ah) Ta watt delat med volten. Ex. 30w / 12volt = 2,5Ah. Observera att det är på en timme. T.ex ett fritidsbatteri är beräknat på 20 timmar och man bör ej ladda ur mer än 35-50% av kapaciteten för att få ut livslängden på batteriet. 

Varför är det viktigt att ladda ett batteri? 
När batteriet laddas övergår blyet och blyoxiden som tidigare fanns på blyplattorna till blysulfat, Blysulfatet bildar vatten som späder ut svavelsyran. Att det bildas blysulfat är en helt naturlig del av processen i ett batteri. Vid en laddning av batteriet återskapas nämligen blysulfatet till bly, blyoxid och svavelsyra. Om batteriet står urladdat under en lång tid växer kristallerna av blysulfat så mycket att batteriet rostar och inte kan användas mer. 


Jag förstår

Vi använder Cookies för att din användarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Läs mer