Fyrverkeri tips - Vattenfall

Vattenfall

Bruksanvisning:

 

Lösgör försiktigt bunten med "fontäner" och fäst vattenfallet vid ett par stolpar, träd eller dylikt(se fig.) på 3-4 meters höjd.

Fäst antändningsstubinen lätt vid ena stolpen med tejp, snöre eller dylikt så att den inte "slår".

Avlägsna stubinskyddet före antändning.

Säkerhetsavstånd minst 10 meter.

Varning! - Avvakta minst 5 minuter innan du går fram till en pjäs som ej fungerat efter antändning. Sådan fyrverkeri pjäs bör återlämnas till inköpsstället för destruktion.

 

vattenfall