Användning och tillstånd

Det kan behövas tillstånd för att använda vanliga konsumentfyrverkerier, men det finns inget generellt krav på detta. I det här fallet är det ordningslagen som gäller. Tillstånd från polisen behövs om användningen av fyrverkerier innebär risk för att skada person eller egendom. I den bedömningen ska man ta hänsyn till tidpunkt, plats och andra yttre omständigheter.


För att skjuta fyrverkerier på nyår och andra allmänna högtider behöver man vanligen inte tillstånd om det inte innebär någon särskild olägenhet eller risk.

Hos polisen söker man tillstånd för själva skjutningen om den är inom planlagt område.