Fyrverkerifakta - Miljö m.m.

 


Några korta fakta om fyrverkerier, skador, bränder och miljö


• Årligen skadas ca 40 personer av fyrverkerier så allvarligt att sjukhusvård krävs.
Motsvarande siffror är för utförsåkning ca 10 000, för motorsport ca 6 000, för
studsmattor ca 5 000, för skateboard ca 1 500 och för hundbett ca 300.

• Fyrverkeriolyckor med personskador har minskat de senaste åren. Inga dödsolyckor har
förekommit under se senaste åren med de produkter som idag finns på marknaden för
konsumenter.


• En stor del av fyrverkeriolyckorna sker med hemmagjorda eller manipulerade pjäser.


• En stor del av fyrverkeriolyckorna sker på grund av att minderåriga olagligen har tillgång
till och använder pjäserna. Ansvaret för att barn inte bryter mot gällande föreskrifter
ligger på barnens föräldrar.


• I stort sett alla andra olyckor beror på att personerna som hanterat fyrverkerierna inte
följt bruksanvisningen och/eller varit påverkade av alkohol. De fyrverkeriolyckor som
inträffar på grund av bristfälliga pjäser eller felaktig bruksanvisning är försvinnande få.


• Många bränder där fyrverkerier är inblandade är att betrakta som rent sabotage eller
skadegörelse. Fyrverkerierna i sig ska inte ses som orsak till dessa bränder.

• Fyrverkerier utgör inget hot mot vår miljö. Den som vill veta mer hänvisas till kompendiet
”Fyrverkerier och miljön”, som finns att ladda ner HÄR.