Castrol Chain Cleaner Expandera

Castrol Chain Cleaner

175 kr

Eeffektiv rengörare av motorcykelkedjor med eller utan 0- eller X-ringar.

Läs mer

Chain Cleaner

Castrol Chain Cleaner är en effektiv rengörare av motorcykelkedjor med eller utan 0- eller X-ringar. Skaka väl före användning och påför Castrol Chain Cleaner rikligt på kedjan. I vissa fall är det en fördel att använda borste eller duk för effektiv rengöring. Produkten skall tillåtas avdunsta, varefter Castrol Chain Spray eller Castrol Chain Wax påföres måttligt på kedjan.