Leveranstid
Normalt skickar vi varan inom 1-2 dagar efter inkommen order, om varan finns i lager. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning.

Porto och avgifterddd
En kostnad på 100 kr tillkommer alltid i frakt, om man skulle vilja betala via postförskott så tillkommer en avgift på 50 kr och denna typ av beställning görs via telefon. Frakten för varor står alltid köparen för, med undantag av oss godkänd garantireklamation.

Frakt - UTOMLANDS
Vi skickar inte utomlands, vi skickar enbart inom sverige.

Frakt - BATTERIER
Vi skickar inte  batterier via postorder, är du intresserad av ett batteri så är du välkommen till vår butik på Lindhagensplan 45 i Stockholm.

Garanti
Garanti enligt konsumentköplagen. Garantin gäller från inköpsdatum och omfattar fabrikations- och materialfel. Förslitningsskador och förbrukningsartiklar omfattas ej av garantin. Vidare gäller ej garantin vid skada orsakad av olycka / oaktsamhet.
Om fel på produkt ej bedöms som garantifel kan kunden komma att debiteras reparations- eller undersökningskostnad. Kassakvitto/faktura skall alltid uppvisas vid åberopande av garanti/öppet köp.

Öppet köp gäller endast om vi har kommit överrens om detta och det skall stå på kvittot vad vi har kommit överrens om!
Som villkor gäller att:
a:) varan är helt obegagnad och felfri,
b:) komplett original förpackning återlämnas i sin helhet och helt oskadd samt
c:) kvitto / faktura finns och kan uppvisas från oss. Kassakvitto/faktura skall alltid uppvisas vid åberopande av garanti/öppet köp.

Åldersgräns vid postorderköp
Åldersgränsen vid postorder är 18 år. Är du under 18 år krävs målsmans underskrift.
Fyrverkerier säljs endast över disk.

Fel
Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera priser, produkttexter och bilder som publicerats felaktigt på våran hemsida, broschyrer etc.

Kvitto
Kvitto är en värdehandling och skall behandlas därefter. Kvittot krävs för att kunna åberopa garanti samt utnyttjande av öppet köp.

Postorderreturer
Vid retur av varor för återbetalning vill vi att Ni alltid anger bank och kontonummer(inkl. clearingnummer), plusgirokonto eller personkonto. Detta för att slippa fördyrande kostnader för bägge parter i samband med utbetalningsavier. Bifoga alltid kvitto/kvittokopia! 
En konsument har ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du lämna eller sända ett meddelande till oss om detta inom 14 dagar från den dag då du tagit emot varan eller en väsentlig del av denna. Varan ska lämnas eller sändas tillbaka till oss i väsentligen oförändrat skick. Du står själv för returfrakten och vi kommer inom 30 dagar från det att vi tagit emot varan att betala tillbaka köpeskillingen.

Returadress:

Mc-Boden AB
Lindhagensplan 45
112 43 Stockholm

Outlösta försändelser
Om ett beställt paket ej löses ut, spärras kunden och ny beställning kan ej ske förrän returavgift betalats. Returavgiften är för närvarande 260.- vilket täcker våra kostnader.

Transportskador
Samtliga försändelser är transportförsäkrad. Är paket skadat vid uthämtningen på Posten så skall du reklamera direkt i postluckan. Upptäcker du det när du kommer hem, ring oss.
Vid retur från kunden så står kunden för skadorna som kan uppstå vid transporten.

Tvist
Vid eventuell tvist har Mc-Boden AB som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

Fel leverans
Skulle vi leverera fel antal eller fel vara är vi angelägna om att Du meddelar oss så snart som möjligt, så att vi får rätta till felet. Ring, faxa eller skicka ett mail.
Enklast sker detta genom att Du sänder in retur notan / garantisedeln med uppgift om felaktigheten samt bifogar eventuellt fel levererade varor i oskadat skick och i originalförpackning. När en vara returneras till oss så får Du som kund bekosta returfrakten som vi sedan i vissa fall (när vi har gjort fel) krediterar. Ersättningsleveransen sker utan kostnad för Dig.